Attendance/Asistencia

Please remember that we strive for 97% attendance each day.  

Por favor recuerde que nos esforzamos por el 97% de asistencia cada día.